หลวงพ่อพระใส, หนองคาย

posted on 18 Nov 2010 18:36 by rumruay88

หลวงพ่อพระใส

Luangpo Prasai

เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณะงดงามมาก ขนาดหน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากองค์พระเบื้องล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนโพธิ์ชัย ในเขตเทศบาลเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชาวเมืองหนองคายนับถือมาก มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยหลายตอน เสด็จในกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไว้ในหนังสือประวัติพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพิมพ์แจกในงานทอดกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2468 ว่า หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปหล่อในประเทศล้านช้าง และตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า พระธิดา 3 องค์ แห่งกษัตริย์ล้านช้างเป็นผู้สร้าง บางท่านก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธิราช ได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนามพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า พระเสริมประจำพี่ใหญ่ พระสุกประจำคนกลาง พระใสประจำน้องสุดท้อง มีขนาดลดหลั่นกันตามลำดับ

พ.ศ. 2321 พระเจ้าธรรมเทววงศ์ได้อัญเชิญไปไว้ ณ เวียงจันทน์ และในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้อัญเชิญมาฝั่งไทย แต่เกิดพายุ พระสุกจมน้ำอยู่ที่ปากงึ่ม (เวินพระสุก) ส่วนพระเสริมและพระใส ประดิษฐานไว้ที่วัดโพธิ์ชัยและวัดหอกล่อง ต่อมาในรัชกาลที่ 4 ได้อัญเชิญพระเสริมลงมาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ ส่วนพระใสประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ทุกปีในวันเพ็ญกลางเดือน 7 ชาวเมืองหนองคายจะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟบูชาพระใสที่วัดโพธิ์ชัยเป็นประจำ

การเดินทางจากตัวเมืองหนองคาย ใช้เส้นทาง 212 (ไปทางอ.โพนพิสัย) อยู่บริเวณหลักก.ม.ที่ 2

Temple-Pho Chai 

Comment

Comment:

Tweet

Hello! All student's, who need high quality help with their essay can always ask help here www.essay-mania.com. They can help you at any yours paper questions!

#15 By karolinb on 2016-03-22 15:15

Order your essay here www.essays-shark.net and don`t worry about price and quality.You`ll receive an exceptional essay of high quality at an acceptable price

#14 By Essays-shark.net on 2016-03-10 20:30

do you have some problems with creating academic works? Address this paper-writing company

#13 By writing service (77.123.27.128|77.123.27.128) on 2015-09-04 17:14

Hmmm, very interesting post ! I like such information, but I think that the best information if you have something importent from this! That is why, I must tall you about the best help in writing home tasks! it is writing essay help realy very cool service! The best team of writrs save your time, money and good mood!

#12 By Lara25 (77.123.86.132|77.123.86.132) on 2015-08-31 11:59

Higher education seems to be very important for university students. However, some guys do not have perfect writing techniques. It cannot be an issue to worry about. It can be possible with paper-writing company.

#11 By Jenny (193.41.184.70|193.41.184.70) on 2014-11-26 18:37

Higher education seems to be very important for university students. However, some guys do not have perfect writing techniques. It cannot be an issue to worry about. It can be possible with paper-writing company.

#10 By Jenny (193.41.184.70|193.41.184.70) on 2014-11-26 18:36

Higher education seems to be very important for university students. However, some guys do not have perfect writing techniques. It cannot be an issue to worry about. It can be possible with paper-writing company.

#9 By Jenny (193.41.184.70|193.41.184.70) on 2014-11-26 18:36

mmmm, interesting to read.Life is about having fun and not wasting time on writing essays. Check this out http://best-essays-writers.org Your work can be done by professionals on time and for available price. What can be more seducing?

#8 By Egle (77.123.86.132|77.123.86.132) on 2014-11-11 13:48

Very nice! I would like to visit this place! If you want efficient academic help, use  essay writing services!

#7 By Katrina (193.41.187.124|193.41.187.124) on 2014-08-12 16:15

Wonderful photos. By the way, we provide a reliable paper service to give students professional assistance with writing papers.

#6 By Buy Research Papers (194.44.92.128|194.44.92.128) on 2014-07-01 14:01

If you are a student interested in getting good grades, you have to work hard...but you can also use custom essay writing services. I'm an essay and research paper writer, so if you need my help, do not hesitate to contact me at special-essays.com. I'll be glad to help you)

#5 By custom essays for sale (193.41.185.250|193.41.185.250) on 2014-05-26 16:34

I guess that you require to ease your process essays completing process to feel happy and the college papers service will assist you to reach your aim.

#4 By papers service (31.184.238.21) on 2012-02-10 22:52

There is no matter where am I and what I perform, I generally strive to raise my internet site's ranking and bookmarking services can help me with it!

#3 By social bookmarking submissions (91.212.226.136) on 2012-02-06 23:58

Every body knows that today's life is not very cheap, nevertheless we need money for various things and not every man gets enough money. Thus to get quick <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> and just consolidation loans would be a correct way out.

#1 By Gay25Lourdes (188.143.232.199) on 2011-08-07 00:38