อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
 
 
 
http://kanchanapisek.or.th/kp8/nki/nki10302.gif
 
 
 

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ เป็นอนุสาวรีย์แห่งเดียวในจังหวัดหนองคาย เป็นอนุสาวรีย์เทิดทูนความดีของผู้ล่วงลับไปแล้ว ในการปราบฮ่อ ในปี ร.ศ. 105 (พ.ศ. 2429) เสด็จในกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม รับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่เมืองหนองคาย เพื่อบรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิต

ใน การปราบฮ่อ เดิมตั้งอยู่ที่หลังสถานีตำรวจภูธร จังหวัดหนองคาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ทางจังหวัดหนองคายได้รับงบประมาณให้เสริมสร้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อให้สง่างาม สมกับเป็นอนุสาวรีย์ของผู้ที่ได้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองให้เป็นศรีสง่า แก่เมืองหนองคายสืบไป จึงย้ายมาสร้างใหม่ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด มีคำจารึกที่อนุสาวรีย์ทั้ง 4 ทิศ ทั้งภาษาไทย จีน ลาวและอังกฤษ ทางจังหวัดได้กำหนดให้มีการจัดงานบวงสรวงและฉลองอนุสาวรีย์เป็นประจำทุกวัน ที่ 5 มีนาคม ของทุกปี

Comment

Comment:

Tweet

View this link (bestwritingservice.co.uk) if you want to get best qualified research paper help uk. Best quality is 100% guaranteed!

#5 By buy term paper uk (31.184.238.73) on 2013-08-12 11:09

The dissertation service could offer students with the thesis paper but the supreme article associated with this topic we can see on this site.

#4 By thesis writing (91.212.226.136) on 2012-01-27 02:13

Do you exactly know that you could have a good job at the dissertation writing or writing service, because people would like to know the hot knowledge about this good topic or thesis writing service so, they buy research papers on line.

#3 By thesis writing (91.212.226.136) on 2012-01-10 00:31